jun 282012
 

PCSIL SpywareWat is Spyware?

Spyware is de naam voor computerprogramma’s (of delen daarvan) die informatie vergaren over een computergebruiker en deze doorsturen naar een externe partij. Het doel van spyware is meestal om geld te verdienen. De term komt van het Engelse woord spy, dat spion betekent, en het achtervoegsel ware, dat aangeeft dat het om software gaat.

Meestal weten gebruikers niet van de spywarefunctie van een programma. Er zijn echter varianten waarbij gebruikers wel over de spywarefunctionaliteiten ingelicht worden. Vaak vindt dit dan op een listige wijze in de algemene voorwaarden plaats. Detectieprogramma’s kunnen gebruikt worden om de spyware na installatie te ontdekken en eventueel te verwijderen. Deze werking is anders dan bij virusscanners. Deze voorkomen namelijk installatie van ongewenste programma’s. Men moet wel opletten voor slechte, valse en malafide spyware-detectieprogramma’s. Een aantal van deze programma’s werkt slecht, of probeert de gebruiker aan te zetten tot het kopen van een betaalde variant, door middel van het geven van valse positieven, of door zelf spyware of adware te installeren.

In de laatste jaren is spyware een van de grootste gevaren geworden voor computers waarop Windows gebruikt wordt. Dit geldt speciaal voor gebruikers van Internet Explorer, vanwege de nauwe integratie van deze webbrowser met het Windows-besturingssysteem.

malwareMalwarevarianten

Spyware mag niet verward worden met andere soorten malware, ook al zijn er vaak wel bepaalde overlappingen. Het specifieke aan spyware is dat het gaat om spioneren: het aftappen van gegevens. Meestal wordt de informatie gebruikt voor reclamedoeleinden.

Adware laat reclameboodschappen aan de gebruiker zien. Deze kunnen door middel van spyware op de gebruiker afgestemd zijn, maar dat is niet altijd het geval. Adware bevat dus soms spywarefunctionaliteit maar niet altijd.

Ook phishing is anders dan spyware. Door misleidende informatie proberen de phishers de gebruikers te laten denken dat ze met een echt bedrijf te maken hebben (bijvoorbeeld een bank) in plaats van een neppagina. Vervolgens vragen de phishers of de gebruikers gegevens aan hen verstrekken. Deze werkwijze is dus anders dan bij spyware.

Een Trojaans paard is software die zonder medeweten van de gebruiker op zijn computer geïnstalleerd wordt en op die computer handelingen kan gaan verrichten. De handelingen die verricht worden, worden door het programma zelf aangestuurd. Deze handelingen kunnen onder andere bestaan uit het aanrichten van schade. Deze malwarevariant doet dus meer dan het enkel vergaren van gegevens.

Een keylogger registreert toetsaanslagen op een computer en kan de vergaarde gegevens doorsturen naar een andere computer. Dit is vaak een vorm van spyware.

 Een autodialer is een programma dat automatisch het inbelnummer op een computer verandert. Vaak wordt dit veranderd in een nummer waarvoor een hoog bedrag per minuut betaald moet worden. Dit is geen spyware omdat het geen gegevens verzamelt.

Spyware & virussen

computervirusSpywareprogramma’s lijken in zekere zin op computervirussen. Beide worden geïnstalleerd zonder dat de gebruiker er iets van weet en beide hebben nadelige gevolgen voor de gebruiker. Ook veroorzaken beide vaak instabiliteit van het besturingssysteem. Maar er zijn toch wat verschillen.

Een virus kopieert zichzelf: het zal proberen andere computers te infecteren. Spyware kopieert zichzelf in het algemeen niet. Virussen verspreiden zichzelf (met hulp van computergebruikers die onvoorzichtig met hun computer omgaan) op een zo onopvallend mogelijke manier om maar niet ontdekt te worden. Spyware wordt verspreid door programma’s juist duidelijk aan te prijzen, zodat ze door onwetende gebruikers worden uitgevoerd.

Spyware installeert zichzelf op zo’n manier dat het steeds mee opstart als de computer gestart wordt, waarbij het processortijd en geheugen gebruikt en het systeem instabiel kan maken.

Spywareprogramma’s kunnen bijvoorbeeld bijhouden welke websites er worden bezocht, welke e-mails worden verstuurd, welke programma’s geïnstalleerd zijn, enzovoort. Het kan in virussen zitten, maar meestal zit het bijgeleverd bij bepaalde programma’s (zoals Bonzi Buddy, CometCursor en Kazaa). Ook bepaalde cookies kunnen als spyware worden beschouwd: iemands surfgedrag over diverse websites kan worden getraceerd als de reclamebanners op die diverse websites vanuit één centrale server worden verzorgd.

PCSIL verwijderd voor u al deze bovenstaande pestkoppen…en zorgt dat uw weer goed beveiligd bent met een goede virusscanner.